Hyvinvointialueen asukaslähtöiset palvelut

YHDEN LUUKUN PERIAATE:

* Asukkaisen tulee saada kaikki sosiaali- ja terveysalan lähipalvelut yhdestä paikasta.

* Nämä palvelut tulee saada läheltä asuipaikkaa (mobiilipalvelut, digitalisaatio käyttöön).

* Hallinnolliset raja-aidat tulee poistaa; asiakas ohjataan heti oikealle asiantuntijalle eikä    jonoon odottamaan!

 

ASUKAALLA TULEE OLLA MAHDOLLISUUS VALITA PALVELUN TARJOAJA

* Käytetään oman alueen yritysten palveluita mm. palveluseteleitä hyödyntäen

* Ikääntyneiden palveluita kehitetään heidän omaan kotiin vietäviksi.

 

ENNALTAEHKÄISYYN JA TERVEYDEN EDINTÄMISEEN TULEE PANOSTAA!

* yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa tulee olla tiivistä ja aktiivista

* Nuorten mielenterveysongelmiin tulee puuttua välittömästi koulun ja hyvinvointialueen toimijoiden yhteistoimin

* Ikääntyneiden elämisen laatuun ja toimintakyvyn säilymiseen tulee panostaa paljon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Siirilän tilalle.

Liisa