Luottamustehtävissä

2021-2024 valtuustokaudella olen

- Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

- Seinäjoen Animwest OY (eläinsairaala-kiinteistö) hallituksen pj.

- Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksen hallituksen vpj. ja      

    Tutkimusjaoston pj. (EPANET)

- Etelä-Pohjanmaan Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) varajäsen

 

2017-2021 valtuustokaudella olin

 • Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsen
 • Terveyden edistämisen neuvottelukunnan pj.
 • E-P:n korkeakouluyhdistyksen hallituksen vpj. ja tutkimusjaoston pj. (EPANET)
 • Eläinsairaala Animwestin kiinteistöyhtiön hallituksen pj.
 • Maakunnan yhteistyöryhmän, MYR, jäsen

Muita luottamustehtäviä

 • LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallituksen jäsen
 • Seinäjoen Kokoomusnaiset ry hallitus
 • Lakeuden Ratsastajat ry, perustaja- sekä johtokunnan jäsen
 • Vastuun Naiset ry, perustaja- sekä hallituksen asiantuntijajäsen
 • Flikat ry, perustaja- sekä hallituksen pj.
 • Kuortaneen Urheiluopiston valtuuston vpj. 2020 saakka
 •  

Aktiivinen toiminta alueemme kehittymiseksi

 

Alueemme maakuntakeskuksen kehitys on ollut vahvaa jo yli 60 vuotta.

Seinäjoella on panostettu oikeisiin asioihin, joiden myötä kaupunki on voinut kehittyä.  Seinäjokea kaupunkina ja maakuntakeskuksena on johdettu pitkäjänteisesti ja rohkeasti. Olen ollut yli 30 vuotta mukana kaupungin luottamustehtävissä. Yhteistyöllä ja osaavien, yhteistyökykyisten ihmisten kanssa on vahva kehitys voitu taata. Kokoomuksen luottamusedustajat ovat olleet aina vahvasti vaikuttamassa kaupungin kehityksen suuntaan. Nyt Seinäjoki on Suomen ykkönen tai hyvin kärjessä lähes kaikissa viimeaikojen tutkimusten mukaan. On tarvittu rohkeita linjauksia, jotta tähän on päästy. Paljon on vielä tekemättä. Niihin asioihin haluan olla vaikuttamassa jatkossakin.

 

Mikään kehitys ei ole itsestään selvyys.

Eri aikoina on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Välillä kohdataan tilanteita, joissa vastuunkantaminen ottaa lujille. On oltava moniosaajia päättämässä, sillä yhden asian ajajilla ei kiinnostus riitä paneutua laajoihin kokonaisuuksiin. Osaaminen, pitkäjänteinen ja tulevaisuuteen tähtäävä toiminta takaa jatkuvan kehityksen vahvalla pohjalla.

 

Sote-uudistus ja sen kehittäminen on mahdollisuus

Hallinnonuudistus tekee tuloaan ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023 alusta. Luottamushenkilöillä tulee olla nyt laajaa ja vahvaa alan osaamista. Kuntien taloudesta yli puolet on terveys- ja sosiaalitoimien menoja. Kaikki tehtävät ja rahat siirtyvät hyvinvointialueelle, jonne tulee kokonaan uusi hallintorakenne.  Sosiaali- terveys- ja pelastustoimet on meidän jokaisen elämän vahvasti vaikuttavia läpi elämän. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisia palveluita on saatavissa ja missä. Ja miten käy terveydenedistämisen, joka on kaiken hyvinvointimme perusta.

 

Tärkeitä asioita minulle ovat mm:
 • Maakunnan ja sen keskuskaupungin tulee tehdä yhteistyötä vahvasti
 • Seinäjoen oltava hyvä ja viihtyisä kotikaupunki elää, asua ja tehdä töitä
 • Seinäjoen Kaupungin, sen rakenteen ja palvelujen kehittäminen asukkaitaan monipuolisesti palvelevaksi
 • Kaupunkilaisten terveyden ja elämänlaadun monipuolinen edistäminen
 • Liikunnan ja terveyttä edistävän harrastamisen mahdollistaminen hyvin monipuolisesti vauvasta vaariin
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden monipuolisuuden, laadukkuuden ja saatavuuden takaaminen jokaiselle sitä tarvitsevalle
 • Hyvän, laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen mahdollistaminen läpi elämän
 • Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaisella puuttumisella
 • Harrastusmahdollisuuksien monipuolinen mahdollistaminen kaiken ikäisille yhteistyöllä kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa
 • Koko kaupunkialueen huomioiminen kaavoituksessa ja kunnallistekniikassa, jotta monipuolisuus asumisen ja yritysten kannalta tulee huomioiduksi

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Siirilän tilalle.

Liisa